Betongprodukter

Betongprodukter
Det finns mängder av betongprodukter eftersom användningsområdena för betong nästan är oändligt.
Materialet har egenskaper som bra beständighet, och egenskaper kan variera och betongen är även formbart med hög hållfasthet.

De traditionella användningsområdena för betong har varit i byggnadskonstruktioner och större arbeten som husgrunder, vägar, fasader, och murar. Men betong används alltifrån bärande konstruktioner där det finns stora påfrestningar exempelvis fuktiga utrymmen och nötning är stora – men materialet kan också användas för små föremål och att skapa konstverk.

Olika typer av betongvaror:

Platsgjuten betong
Platsgjutenbetong används till

  • Broar
  • Tunnlar
  • Vägar
  • Hus
  • Garageuppfarter
  • Flaggstångsgrunder
  • Infrastrukturella objekt