Cementbaserat fogbruk

Cementbaserat fogbruk används för klinkerplattor och finns i olika förpackningar exempelvis 15 kg och som du kan använda fogbruket till golv och gym. Du kan använda det för inom- och utomhus fogning av keramiska vägg- och golvplattor, mosaik, natursten mm. Finns som vattenavvisande och det är viktigt att den har egenskaper som hög vidhäftning, häng och flexibilitet.