Färdig betong

Pris betong
Priset som du får betala för färdig betong beror på:

  • Färdig betong i kubik beroende på kvalité
  • Frakt
  • Avgifter
  • Lossning
  • Pumpbil
  • Timdebitering
  • Moms

En del avtalar om kompensation om företagen är försenade.

(Färdig betong är ett aktiebolag som jobbar inom betongmarknaden.)