Skumbetong

Skumbetong (lättbetong,) är lättflytande och poröst. Eftersom materialet är lättflytande går det in i trånga utrymmen och det är dessutom pumpbart. Materialet används på olika sätt:

  • vid gatuarbeten som kompensation för exempelvis grundläggning
  • utfyllnad vid anslutningar till broar
  • ordna värmeisolerande skikt exempelvis i källare
  • utfyllnad till oljetankar
  • gjuta in rör

Använda skumbetong
1. Räkna ut hur mycket betong du behöver: För en volym på 0,5 kubikmeter, behöver du: 200 kg cement, 200 kilo torr sand och  100 kg vatten.
2. Gör skummet
3. Blanda de torra ingredienserna
4. Lägg skummet i cementblandaren och blanda med murbruk
5. Kontrollera densiteten när det är vått och beroende på vad du ska använda skumbetongen till så har den olika densitet.
6. Efterbehandling exempelvis med vatten, membranhärdare eller plastintäckning.